خانواده ایرانی
گرما را فقط در خانواده ایرانی باید حس کرد
نويسندگان
حسین اسفندیاری
ﺗﺄﺛﯿﺮﺍﺕ ﻭ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻧﻮﯾﻦ ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.  ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﮐﻼ‌ﻥ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ  ﯼ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ، ﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ، ﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺩﺭ ﺑُﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﮐﻼ‌ﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺖ. 
ادامه مطلب

 
 
[ شنبه 18 آذر 1391  ] [ 07:33 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By Rasekhoon :.

درباره وبلاگ

پدر و مادر عزیزم شما چشم های من و رهبرم قلب من است بدون چشم می شود زندگی کرد اما بدون قلب حیات میسر نمی باشد. فرازی از وصیت نامه شهید شعبان اسفندیاری