خانواده ایرانی
گرما را فقط در خانواده ایرانی باید حس کرد
نويسندگان
حسین اسفندیاری
ﺩﻛﺘﺮ ﻏﻔﺎﺭ ﭘﻮﺭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ. ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ، ﺳﺒﺐ ﭘﺎﻙ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻻ‌ﻳﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺳﻄﺤﻲ ﻭﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻃﺮﺍﻭﺕ ﻭ ﺷﺎﺩﺍﺑﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎﻱ ﻣﻴﻮﻩ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺤﺮﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ادامه مطلب

 
 
[ یک شنبه 8 بهمن 1391  ] [ 11:50 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0
ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺳﻤﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩ: ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻃﺒﺦ، ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ.
ادامه مطلب

 
 
[ یک شنبه 10 دی 1391  ] [ 09:56 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0
ﻳﻚ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 2000 ﻧﻔﺮﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 4ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ 10ﺯﻥ ﻛﻔﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺧﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭘﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ. ﺍﻧﺠﻤﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﭘﺎ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ، ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ 37ﺩﺭﺻﺪ ﺯﻧﺎﻥ ﻛﻔﺸﻬﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﻣﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﭘﻮﺷﻨﺪ.
ادامه مطلب

 
 
[ سه شنبه 5 دی 1391  ] [ 08:17 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 1

مركز روماتيسم ايران براساس يافته هاي يك پژوهش انجام شده دراين مركز اعلام كرد: بيش از 50 درصد افراد زير 40 سال در كشور از كمبود ويتامين D رنج مي برند كه اين آمار با اندكي تفاوت در زنان بيشتر است.
 


ادامه مطلب

 
 
[ جمعه 10 آذر 1391  ] [ 08:49 ب.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0

قارچ ناخن يا«انيكومايكوزي» به علت قارچهاي خاك دوست، انسان دوست و حيوان دوست ايجاد مي شود و اين قارچها به علت تماس دست با خاك، حيوان آلوده با فردي كه آلودگي دارد به ناخنها سرايت مي كند.
 


ادامه مطلب

 
 
[ جمعه 10 آذر 1391  ] [ 08:44 ب.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0

 


آب و نمك خانگي مي تواند جايگزين مناسبي براي دهان شويه هاي تجاري باشد كه علاوه بر صرفه جويي اقتصادي سلامت دهان و دندان را بهبود مي بخشد.


ادامه مطلب

 
 
[ پنج شنبه 2 آذر 1391  ] [ 11:39 ب.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 0
ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺯﻳﺮ 6 ﺳﺎﻝ  ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺯﻳﺮ 6 ﺳﺎﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ادامه مطلب

 
 
[ یک شنبه 28 آبان 1391  ] [ 11:02 ق.ظ ] [ حسین اسفندیاری ]
نظرات 1
.: Weblog Themes By Rasekhoon :.

تعداد کل صفحات : 3 ::      1   2   3  

درباره وبلاگ

پدر و مادر عزیزم شما چشم های من و رهبرم قلب من است بدون چشم می شود زندگی کرد اما بدون قلب حیات میسر نمی باشد. فرازی از وصیت نامه شهید شعبان اسفندیاری